7 vanligaste frågorna om enskild firma

En enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige och passar särskilt bra för mindre företagare och frilansare. Det är enkelt att starta och driva en enskild firma, men det är också viktigt att ha koll på vilka regler och skyldigheter som gäller. I den här artikeln går vi igenom vad en enskild firma är, hur man startar och driver en sådan, samt vad som skiljer det från andra företagsformer. Vi kommer också att ta upp vanliga frågor kring enskilda firmor, som hur man tar ut lön och vad som händer om man vill avveckla sitt företag.

Den här guiden kommer att täcka de 7 vanligaste frågona om att driva enskild firma:

 1. Hur beskattas försäljning av enskild firma?
 2. Hur värderar man en enskild firma?
 3. Hur lägger jag ner min enskilda firma?
 4. Måste man ta ut vinst i enskild firma?
 5. Hur mycket kan jag ta ut från enskild firma?
 6. Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?
 7. Hur mycket skatt enskild firma vinst?

Kan man sälja en enskild firma?

Ja, det är möjligt att sälja en enskild firma. Vid försäljningen överlåts företagets tillgångar och skulder till köparen. Det rekommenderas att göra en korrekt värdering av företaget innan försäljningen för att fastställa ett lämpligt pris.

En möjlig plattform för att sälja en enskild firma är Bolagsplatsen.se, Sveriges största webbplats för företagsförmedling. På Bolagsplatsen kan man lägga upp en annons med information om företaget och dess verksamhet samt det pris man vill sälja företaget för. Potentiella köpare kan sedan kontakta säljaren via webbplatsen för att diskutera vidare.

Hur beskattas försäljning av enskild firma?

Beskattningen vid försäljning av en enskild firma kan variera beroende på försäljningspriset och det skattemässiga värdet på verksamheten.

Om försäljningspriset överstiger det skattemässiga värdet, vilket är värdet som anges i deklarationen för det år företaget grundades, så beskattas skillnaden som en vinst. Denna vinst beskattas med inkomstskattesatsen på samma sätt som övrig inkomst, vilket innebär att du kan behöva betala en högre skattesats om vinsten är hög.

Om försäljningspriset är lägre än det skattemässiga värdet så kan du göra avdrag för förlusten. Avdraget dras från din totala inkomst för året och kan därmed sänka din totala skattesats.

Det är alltid rekommenderat att rådfråga en revisor eller skatteexpert för att få en mer detaljerad och korrekt bedömning av skattekonsekvenserna vid försäljning av en enskild firma.

Hur värderar man en enskild firma?

Att värdera en enskild firma kan vara en utmaning eftersom det inte finns några specifika regler eller standardiserade metoder för att göra det. Det finns dock några saker du kan tänka på för att uppskatta värdet på din enskilda firma:

 1. Analys av ekonomiska resultat: För att få en uppfattning om värdet på din enskilda firma kan du göra en grundlig analys av din ekonomiska situation. Du kan titta på dina senaste årsredovisningar och se hur företaget har presterat. Detta kan ge dig en uppfattning om din företagsinriktning och potential framtida inkomster.
 2. Jämförelse med andra liknande företag: En annan metod för att värdera din enskilda firma är att jämföra den med andra företag i samma bransch som har liknande inkomster, tillgångar och verksamhet. Detta kan ge dig en uppfattning om hur mycket din firma kan vara värd i förhållande till andra företag.
 3. Tillgångar och skulder: När du värderar din enskilda firma kan du också titta på dess tillgångar och skulder. Detta kan inkludera fastigheter, fordon, utrustning, lager och kundfordringar. Du kan också se på skulderna, som kan inkludera lån och leverantörsskulder.

När du har en uppfattning om värdet på din enskilda firma, kan du använda denna information för att göra beslut om försäljning eller andra affärsbeslut. Det kan också vara till hjälp att konsultera en revisor eller annan ekonomisk rådgivare för att få en mer exakt värdering.

Hur lägger jag ner min enskilda firma?

Om du som ägare av en enskild firma bestämmer dig för att lägga ner verksamheten, finns det några saker du behöver tänka på för att avsluta företaget på ett korrekt sätt. Nedan följer några steg som du bör ta för att avveckla din enskilda firma:

 1. Anmäl till Skatteverket: Du måste anmäla till Skatteverket att du vill avsluta din enskilda firma. Detta gör du genom att fylla i en blankett som heter ”Anmälan om avregistrering av enskild näringsidkare”. Blanketten finns tillgänglig på Skatteverkets webbplats.
 2. Avsluta momsregistrering: Om du har varit momsregistrerad behöver du även avsluta din momsregistrering. Detta gör du genom att fylla i en blankett som heter ”Avanmälan om momsregistrering”.
 3. Betala eventuella skulder: Innan du kan avsluta din enskilda firma måste du betala alla eventuella skulder som företaget har. Det kan exempelvis vara leverantörsskulder, skatteskulder eller lån som du tagit i företagets namn.
 4. Slutför bokföringen: Du måste se till att all bokföring är slutförd och att bokföringsunderlagen är sparade i minst sju år.
 5. Deklarera sista gången: Innan du lägger ner din enskilda firma måste du deklarera för sista gången. Du ska då deklarera allt du tjänat fram till och med dagen innan företaget läggs ner.
 6. Avveckla bankkonton och avtal: Avsluta eventuella bankkonton och avtal som företaget har, exempelvis hyresavtal eller försäkringsavtal.
 7. Annonsera om avveckling: Om du har ett företagsnamn som är skyddat behöver du annonsera om att företaget avvecklas. Detta gör du genom att publicera en annons i en dagstidning.

Efter att du har genomfört dessa steg kan du avsluta din enskilda firma. Det kan vara bra att ta hjälp av en revisor eller annan expert för att säkerställa att du har avvecklat ditt företag på rätt sätt.

Måste man ta ut vinst i enskild firma?

Nej, det är inte nödvändigt att ta ut all vinst från en enskild firma varje år. I stället kan vinsten återinvesteras i företaget för att öka tillgångarna eller användas för att betala av skulder eller räkningar. Det är dock viktigt att notera att skatten fortfarande måste betalas på den genererade vinsten, även om den inte har tagits ut som lön eller utdelning.

Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?

Som enskild näringsidkare har du rätt att ta ut pengar från företaget som egen lön eller som utdelning på ditt ägande. Här är några vanliga sätt att ta ut pengar från en enskild firma:

 1. Egen lön: Du kan ta ut en lön från din enskilda firma genom att skriva ut en lön till dig själv från företagets bankkonto. Din lön beskattas precis som en vanlig lön.
 2. Utbetalning till privat konto: Du kan ta ut pengar från ditt företags bankkonto genom att göra en utbetalning till ditt privata konto. Tänk på att dessa pengar beskattas som vinst i företaget och du kan behöva betala skatt på dem.
 3. Utdelning på ägande: Om du är delägare i företaget kan du ta ut pengar som en utdelning på ditt ägande. Utdelningen beskattas som kapitalinkomst och det finns vissa regler för hur mycket utdelning du kan ta ut.

Det är viktigt att komma ihåg att som enskild näringsidkare är du personligt ansvarig för företagets skulder. Därför är det viktigt att inte ta ut mer pengar än vad företaget har råd med eller ta ut pengar på ett sätt som gör att företaget inte kan betala sina räkningar.

Hur mycket skatt på enskild firma vinst?

En enskild firma beskattas som en del av ägarens personliga inkomst och skatten beror på hur mycket vinst företaget genererar under året. I Sverige betalar man 30% skatt på vinst upp till 460 200 kr (2022 års gräns), därefter betalar man 55% i skatt på överskjutande vinst.

Det är viktigt att tänka på att även om man har en vinst på företaget så behöver man inte betala skatt på hela summan då man kan dra av olika kostnader som är relaterade till företaget.

Det är rekommenderat att söka råd från en skatteexpert för att få en mer specifik uppskattning på hur mycket skatt man kommer behöva betala på sin enskilda firma vinst.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer