6 tips – så skapar du en framgångsrik skönhetssalong

Oavsett om du tagit över en befintlig skönhetssalong eller startat en från grunden finns det några viktiga områden du som ägare bör fokusera på för att lyckas. I den här guiden kommer vi att gå igenom varje område och dela konkreta tips i syfte att göra din skönhetssalong så framgångsrik som möjligt.

1. Samla feedback från dina kunder och anställda

En av de allra viktigaste åtgärderna är att sätta upp en process för att samla in feedback från dina kunder. Detta kan vara genom att be dem skriva recensioner online, skicka in per mail, eller skriva fysiskt på papper. Det viktiga är att du samlar in recensioner, och tar action på feedbacken du får. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för att se till att din skönhetssalong hela tiden blir bättre och upptäcker saker i tid som potentiellt skulle kunna skada din verksamhet.

Din personal är en av dina viktigaste tillgångar, därför är det även viktigt att fånga in deras synpunkter på ett systematiskt sätt. Du bör göra en medarbetsundersökning en eller två gånger om året där alla ges möjligheten att lämna sina svar anonymt. I nästa steg bör ni sitta ned i grupp och diskutera resultaten och gemensamt försöka hitta lösningar. Lösningar som man har tagit fram tillsammans brukar ges större buy-in från gruppen.

2. Lägg tid på rekryteringsprocessen

Eftersom dina anställda är avgörande för salongens framgång bör du därför lägga mycket tid på att hitta och behålla rätt personer. Rekrytering är en lång och tidskrävande process, så det är viktigt att optimera den för att din salong ska bli framgångsrik.

3. Lägg en budget och följ upp utfallet månatligen

En av de mest utmanande frågorna som ägare av en skönhetssalong är att bestämma hur mycket budget som ska avsättas för personal, inventarier, marknadsföring, inköp osv. När du väl lagt din budget efter vad du tror kommer ge bäst resultat behöver du månatligen följa upp hur väl utfallet stämmer överens med budgeten. Normalt sätt brukar saker ändras med tiden och investeringarna bör därför justeras för att ge maximal avkastning.

Att med jämna mellanrum, ungefär var sjätte månad göra en djupgående analys av salongens kostnader kommer hjälpa dig att hitta sätt att minska kostnaderna på. Lägre kostnader innebär att du får mer pengar över att investera i annat som kan få salongen att växa ännu mera. Som chef är det viktigt att planera sin salongs ekonomi väl, kontinuerligt följa upp och justera planen framåt.

4. Skapa en teamkänsla

Även om du är chef är det viktigt att du skapar en bra teamkultur, så att dina anställda tycker det är roligt att gå till jobbet, det kommer att smitta av sig till kunderna och därmed dina finansiella resultat. Det viktigaste är att observera dina anställdas beteende för att kunna upptäcka om vissa vanor hos dina anställda som inte är idealiska och bra egenskaper som bör förstärkas. Som chef är det viktigt att förstå sitt team väl och dynamiken och komma ihåg att sätta ner foten när det behövs. Även om du är en del av laget är du trots allt deras chef!

5. Dela din vision

Gör tydligt för dina anställda vad din vision är med skönhetssalongen och se till att de delar den, detta är en viktig del i rekryteringsprocessen. Din vision bör skrivas ut på papper och placeras någonstans synligt i salongen – för att påminna dig och ditt team varje dag. Du bör även sätta upp några mål för året och dela det med ditt team; detta får dem att känna att de är en del av familjen och det kommer att bidra till att motivera dem att arbeta mot målet tillsammans. Om alla teammedlemmar är i det tillsammans, är din framgång nära!

6. Genomföra individuella möten

Även om gruppmöten är viktiga, är individuella möten med varje anställd också avgörande för att hjälpa dig förstå ditt team bättre. Avsätt tid varje månad för att ha en trevlig pratstund med dina anställda; ta reda på deras vad de trivs med, vilka deras svårigheter är och dela hur ni ligger till mot målen. Genom att förstå ditt team bättre kommer du att kunna spela upp deras styrkor och komplettera andra medlemmars styrkor; hjälpa ditt team att arbeta mer effektivt och effektivt.

Slutsats

Om du följer dessa rekommendationer kommer er framgång snart att vara nära i sikte. Det viktigaste tipset är att fokusera på att bygga en stark kontakt med dina anställda. Eftersom det är en tjänst du tillhandahåller beror framgången för skönhetssalongen i slutändan på hur väl din personal hanterar kunder och kvaliteten på deras tjänster. Med en tydlig vision, fokus på personal och mål kommer ditt team att trivas och därmed dina kunder vilket kommer leda till goda finansiella resultat. Lycka till!

Letar du efter en skönhetssalong att köpa? Här kan du hitta en skönhetssalong till salu!

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss