10 enkla steg: Så startar du ett framgångsrikt Åkeri

 

Logistik i allmänhet, och lastbilstransporter i synnerhet, är ofta den motor som driver ekonomin. Det gäller för många länder och definitivt även för Sverige.

Lastbilsföretag transporterar ständigt material från leverantörer till tillverkare och sedan färdiga produkter från tillverkare till konsumenter och andra företag.

Utan dessa flöden skulle hela ekonomin bokstavligen att stanna upp. Det är därför som lastbilsbranschen, medan många andra företag kämpade under pandemin, hade åkerierna mer arbete än någonsin.

Med detta sagt är det inte förvånande att lastbilsbranschen är lukrativ men också konkurrensutsatt. Många lastbilsförare bestämmer sig varje år för att börja arbeta på egen hand, starta ett åkeri och misslyckas. Det största misstaget är att tro att bara för att man är en bra lastbilschaufför så blir man per automatik ett bra åkeriföretag. Letar du efter ett åkeri att köpa? Just nu finns flera åkerier till salu på Bolagsplatsen.se

Du kanske är en lastbilschaufför i världsklass men för att lyckas med att driva ett lastbilsföretag måste du först och främst vara en bra företagare. Att driva ett åkeri innefattar många utmaningar likt några av de som listas nedan:

 • Bristande information och missuppfattningar mellan chefer och anställda
 • Högar av rapporter och manuellt pappersarbete
 • En mängd säkerhetsprotokoll och bestämmelser om efterlevnad av lagar och regler
 • Det tar mycket tid att schemalägga förare och det förekommer ofta schema konflikter eller överlappningar
 • Komplicerad upplärning och utbildning
 • Tidsuppföljning och redovisning är komplexa och kräver mycket räkning och dubbelkontroll
 • Resekostnader och ”bensinpengar” att spåra och återbetala

Om du letar efter tips om hur du startar ett lastbilsföretag kan dessa 9 steg leda dig i rätt riktning och hjälpa dig att gå från en lastbilschaufför i toppklass till en framgångsrik ägare och ett lastbilsföretag.

9 tips om hur du framgångsrikt startar ett lastbilsföretag:

 1. Hitta rätt marknad eller nisch
 2. Börja med en affärsplan
 3. Registrera ditt lastbilsföretag och skaffa alla nödvändiga tillstånd 
 4. Köp eller hyr rätt utrustning
 5. Ha en effektiv administrationsavdelning
 6. Sök aktivt efter laster och beställningar
 7. Säkerställ efterlevnad av regler och säkerhetsprotokoll
 8. Håll koll på dina inkomster och utgifter
 9. Anställ de bästa förarna och ta hand om dem

1. Hitta rätt marknad eller nisch

Det viktigaste steget för att starta och driva ett framgångsrikt åkeri är att hitta rätt nisch på marknaden. Här bör man noga titta på konkurrensen och kundunderlaget. Tuffast konkurrens brukar vara torrlast, helt enkelt för att det finns för mycket konkurrens från de stora transportföretagen som försöker köra de ”enklare” lasterna.

Det finns därför en tumregel som säger att när man startar ett nytt lastbilsföretag ska man fokusera på marknader som de stora transportföretagen undviker. Överväg med andra ord att transportera special last.

Det är viktigt att välja rätt nisch från start, då det avgör vilka fordon och vilken utrustning du köper eller hyr, vilka priser du tar ut och vilka sträckor du kan trafikera.

Fordonsflottorna delas vanligtvis in efter drifts kategorier och lasttyper, t.ex:

 • Paket
 • Allmänt gods
 • Hushållsvaror
 • Tankbilar
 • Tunga transporter
 • Byggnadsmaterial
 • Motoriserade fordon
 • Petroleumprodukter
 • Bulk
 • Kylda fasta ämnen
 • Jordbruksvaror

I de flesta fall kan det ge dig fördelar att välja att inrikta ditt lastbilsföretag på vissa mer nischade transporter, till exempel att transportera färska produkter och kött i kylbilar eller att leverera specialmaterial. Några av dessa fördelar är mindre konkurrens, arbete året runt, motståndskraft mot lågkonjunkturer och flexibilitet som de stora aktörerna vanligtvis inte har.

Olika marknader och platser har dock olika typer av förutsättningar så se till att alltid börja med att undersöka vad som är relevant för den plats där du ska bedriva din verksamhet.

2. Börja med en affärsplan

Tanken på att starta ett lastbilsföretag 2022 kan verka skrämmande. Statistiken visar dock att majoriteten av åkerier är relativt små och har sex eller färre lastbilar i sin flotta. Detta innebär att vem som helst, till exempel du, som driver små lastbilsföretag faktiskt har störst inverkan på lastbils- och logistikbranschen.

Men innan du rusar iväg för att köpa en flotta av begagnade lastbilar och ge dig ut på vägarna bör du göra lite efterforskning och planering för att få en bredare bild av branschen och utveckla en grundläggande affärsplan för ett lastbilsföretag.

Denna affärsplan för att starta ett lastbilsföretag bör börja med marknadsundersökningar och resultera i en tydlig, datadriven strategi, med stegvisa mål som besvarar alla grundläggande frågor, t.ex:

 • Vilken typ av fordon och utrustning behöver du köpa eller hyra?
 • Vilka typer av laster och fraktgods kommer du att arbeta med och var hittar du dem?
 • Var kommer din fordonsflotta att vara baserad och vem ska du anlita för att köra åt dig?
 • Vilka tariffer är tillämpliga och hur ska du offerera, fakturera och debitera dina kunder och fraktmäklare?
 • Vilka är dina viktigaste konkurrenter och vilka är deras styrkor och svagheter?
 • Vilka är dina idealkunder och vad kan du erbjuda dem?
 • Vilka är dina sekundära kunder och hur kan du diversifiera dig från dem?

En affärsplan är din färdplan för hur du startar och driver ett framgångsrikt lastbilsföretag. När ditt lastbilsföretag växer är det troligt att du senare vill uppdatera eller ändra den, men för tillfället är det viktigaste att få grunden på plats.

3. Registrera ditt lastbilsföretag och skaffa alla nödvändiga tillstånd 

Att registrera ditt företag och skaffa nödvändiga licenser och tillstånd borde vara första steget för att starta ditt lastbilsföretag.

4. Köp eller hyr rätt utrustning

Rätt utrustning och rätt fordon för jobbet kan vara avgörande när du börjar driva ditt lastbilsföretag.

När du väljer utrustning för att starta ett lastbilsföretag bör du tänka på följande punkter:

 • Kan fordonet rymma din tänkta last? Om du till exempel transporterar lättfördärvliga varor kan du överväga ett kylutrymme.
 • Är köp eller uthyrning av utrustning ett bättre alternativ för ditt nya företag?
 • Kan du och bör du söka företagsfinansiering för det?

Du kan teckna en försäkring innan du köper lastbilarna och utrustningen, men det är åtminstone viktigt att veta vilken typ av utrustning du vill ha för att kunna beräkna alla kostnader i förväg.

5. Ha en effektiv administrationsavdelning

Att ha en effektiv administrationsavdelning är viktigt för att bygga upp en välorganiserad lastbilsverksamhet som fungerar som en väloljad maskin som fortsätter att utvecklas, tjänar bra pengar och vinner kunder i det långa loppet.

6. Sök aktivt efter laster och beställningar

När du startar ett lastbilsföretag måste du hitta laster och gods att transportera. Om du är ny i lastbilsbranschen kan lasttavlor på nätet hjälpa dig att hitta gods så att du kan börja transportera.

Ett annat alternativ för att starta ett lastbilsföretag är att börja nätverka och bygga upp relationer med potentiella kunder genom marknadsföring och nätverksarbete. Kontakta lokala speditörer direkt och träffa potentiella kunder där de gör affärer.

När du har en solid kundbas kan du bygga vidare på dessa relationer. I vissa fall kan du börja transportera direkt åt dina kunder och etablera egna transportrutter, vilket ger dig en regelbunden och stabil inkomst.

7. Säkerställ efterlevnad av regler och säkerhetsprotokoll

Att driva ett lastbilsföretag innebär att hålla koll på tidskänsliga inlämningskrav. Lastbilschaufförer måste följa flera olika bestämmelser från kommuner och lokala myndigheter, från bullerutsläpp, avgifter för registrering och försäkring, kvitton, räkningar och många fler. Dessutom finns det miljöfrågor som t.ex. bestämmelser mot tomgångskörning, växthusgaser och andra utsläppsminskningar som införs på kommunal och lokal nivå. Kostnaderna för efterlevnad överstiger lätt fördelarna, vilket är en stor utmaning för små åkerier.

Att följa alla lagar så att förare inte arbetar övertid eller drabbas av utbrändhet är ett måste för personalavdelningar men det är lättare sagt än gjort ibland.

8. Håll koll på dina inkomster och utgifter

När du frågar dig själv hur du ska driva ett framgångsrikt lastbilsföretag får du inte glömma att du som företagare alltid ska ta hand om pengarna först. En nyckelfaktor för att driva ett lastbilsföretag är att ha ett robust och transparent sätt att spåra inkomster och utgifter.

När det gäller transportföretag är detta särskilt viktigt när det gäller logistik, eftersom betalningarna ofta kommer in flera veckor eller månader efter leveransen och det kan vara svårt att spåra utgifterna.

För att undvika vanliga hinder vid uppstart bör du tänka på följande:

 • Prenumerera på ett bokföringsprogram eller anlita en revisor. Bokföringsprogram online som Fortnox kan hjälpa dig att hålla koll på dina inkomster och utgifter även när du inte är hemma. De kan också hjälpa dig att hitta en revisor som kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.
 • Förstå när och hur du får betalt för leveranser. I fraktkontrakt anges ofta att betalning sker 30-90 dagar efter leverans. Sådana förseningar kan hanteras, men bara om du är medveten om dem i förväg.
 • För noggranna register över företagets utgifter. Spara fakturor, kvitton och checkstämplar så att du vid behov kan bevisa dina utgifter.
 • Håll din privata och din affärsmässiga ekonomi åtskilda. Ha separata bankkonton för affärs- och privat bruk.

Att driva ett framgångsrikt lastbilsföretag innebär också att du måste se till att det finns ett regelbundet kassaflöde i början av verksamheten. Det kommer att ta många månader innan ditt lastbilsföretag börjar tjäna pengar regelbundet. Glöm inte att kunderna i allmänhet tar två till tre månader på sig för att göra slutbetalningen och betala alla avgifter.

Trots att du får kunder och levererar dina tjänster kan det hända att du får betalningarna först efter många månader. Detta innebär att du måste ha tillräckligt med kontanter för att klara av företagets dagliga utgifter och betala lönerna till din personal. Du kommer att behöva kontanter för att täcka utgifter som reparationer och bränsle. Du kan få omedelbara medel för att ha rörelsekapital från ett factoringföretag. Många sådana företag erbjuder rörelsekapital till små företag.

9. Anställ de bästa förarna och ta hand om dem

En av de viktigaste delarna av att starta ett lastbilsföretag är att tänka på hur och var du kan anställa de bästa förarna och se till att de stannar kvar.

De mest framgångsrika lastbilsföretagen erbjuder sina förare några av nedan förmåner, t.ex:

 • Bonusar till förare som inte råkar ut för några olyckor
 • Bonusar för att börja arbeta och stanna kvar
 • Flexibel schemaläggning
 • Presentkort (restauranger, butiker osv.)
 • Kort för semester, födelsedag eller årsdag
 • Uppskattningsevenemang för förare

Ovanstående lista är ett bra exempel att tänka på när du startar ett lastbilsföretag eftersom den kan bidra till att minska omsättningen.

Slutsats kring hur du startar ett åkeri

Lastbilsindustrin är en av grundpelarna i många av Europas ekonomier. Det är den enskilt största transportformen för material och medel på land så det är naturligt att denna bransch aldrig står utan efterfrågan.

Att ha en bra fordonsflotta och det bästa teamet är halva kampen, den andra är att ha en effektiv administrationsavdelning för att hålla allt under kontroll.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer