Företagsmäklaren FM AB

Företagsmäklaren FM AB, Södermannagatan 47, 116 40 Stockholm
Telefon: Visa nummer

Företagsmäklaren etablerades 1978. Vi är företagsmäklare och konsulter som arbetar med ägarskiften i företag. På uppdragsbasis genomför vi företagsöverlåtelser och arbetar med alla de frågor som direkt anknyter till överlåtelseprocessen. Som mäklare finner vi seriösa förvärvare och som rådgivare gör vi analyser och värderingar. Anders Tengsell är av Sveriges Handelskamrar förordnad värderingsman inriktning företagsvärderingar.

Företagsmäklaren är inriktade på mindre till medelstora, huvudsakligen ägarledda, företag inom de flesta branscher.
Vi arbetar över hela landet men vår kontaktyta omfattar hela EU området. Vi hanterar engelska och tyska i våra uppdrag.

Vi arbetar med bred kompetens och erfarenhet. De hundratals överlåtelser vi medverkat i har under senare år också medfört en vidare inriktning av vår verksamhet.
Vi erbjuder idag också målinriktad rådgivning till företags ägare och ledning i särskilda problemfaser som kräver förändringar utan att ägarskifte äger rum.

Vårt kontor är centralt beläget på Södermalm i Stockholm. Vi eftersträvar rationella arbetsformer till gagn för båda parter i en överlåtelseprocess. Realistiska genomföranden utifrån genomarbetad värdering och analys utgör grunden i våra uppdrag.

Vi arbetar seriöst och tar oss an varje uppdrag med hög ambition under diskreta former. Så tveka inte kontakta oss snarast för en inledande kontakt.

Vilka vi är

Vi är idag ett team av samarbetande företagsmäklare och konsulter. Var och en har den erfarenhet och kompetens som krävs för en lyckad företagsöverlåtelse.

Vårt kontor är beläget på södermalm i Stockholm.

Vår verksamhet

*Företagsförmedling
*Rådgivning
*Köpuppdrag
*Säljuppdrag

En sida av Corporate Classifieds AB