Eriksson & Carlsson Företagsrådgivarna AB

Eriksson & Carlsson Företagsrådgivarna AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm

Eriksson & Carlsson Företagsrådgivarna AB etablerat 2008 hjälper ägare till mindre och medelstora företag att utveckla, värdera och sälja sitt företag. Vi har själva varit egna företagare och sålt vårt livsverk. Det är med de erfarenheterna samt erfarenheter från affärer där vi varit rådgivare som vi utvecklat våra tjänster.

Vår roll vid företagsöverlåtelse
Vi fungerar ofta som rådgivare och projektledare genom hela försäljningsprocessen – från det viktiga förberedelsearbetet till avslut. Vår roll och vårt värde brukar vi sammanfatta så här:

➢ Vi tar ansvar för och driver hela processen från start till mål
–därmed kan ägare fortsatt koncentrera sig på företagets verksamhet
➢ Vi har personlig erfarenhet av att sälja egna företag
– vi har alltså stor förståelse för din situation som ägare
➢ Vi har stor erfarenhet av avtals-, skatte- och förhandlingsfrågor
➢ Som säljare har du oss som enda kontakt i alla frågor
➢ Vi har stor erfarenhet av att hitta potentiella köpare
– mångårig verksamhet med överlåtelser har givit ett värdefullt kontaktnät av potentiella köpare.

Företagsvärdering
Under de senaste fyra åren har vi analyserat och värderat ca 150 mindre och medelstora ägarledda företag inom en rad olika branscher. Vår modell Värdeanalys innehåller förutom värdering en övergripande analys av bolaget och verksamheten. Pris fr 6.900 kr.

Om oss
Grundare och ägare Mats-Ola Carlsson är civilekonom med mångårig erfarenhet av företagsägande, företagsutveckling och företagsöverlåtelser. De viktigaste erfarenheterna i detta sammanhang är utvecklingen och försäljningen av det egna företaget – ett företag som växte från 20 till 100 anställda innan det såldes.

Boken att sälja det egna företaget
Som en orientering i ämnet att sälja sitt livsverk har vi skrivit boken ”Att sälja det egna företaget – en guide baserad på egna erfarenheter”. Boken går att köpa hos Adlibris, Bokus och på vår hemsida www.ericar.se.

En sida av Corporate Classifieds AB