A3 Företagsförmedling i Tranås

A3 Företagsförmedling i Tranås, Hjälmarydsvägen 1, 573 38 Tranås
Telefon: Visa nummer

A3 företagsförmedling står för auktorisation, ansvar och aktivitet och består av en grupp erfarna mäklare med professionell bakgrund från många områden inom näringslivet.

Vilka vi är

Vi som arbetar under varumärket A3 Företagsförmedling är auktoriserade företagsmäklare*. Med bred erfarenhet från olika transaktioner förbereder och genomför vi en försäljning, ett förvärv eller annan ägarförändring.

Som uppdragsgivare överlåter Du hela processen till oss. Vi lägger grunden för vilka aktiviteter som skall genomföras i varje enskilt uppdrag för en lyckad företagsöverlåtelse för både säljare och köpare.
Vi som arbetar inom A3 Företagsförmedling har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet i framför allt säljledande roller.

* auktoriserade av SFR, Sveriges Företagsmäklares Riksförbund

Våra tjänster
• Försäljning av bolag genom en aktiv försäljningsprocess.
• Förvärv av bolag inklusive sökprocess.
• Kapitalanskaffning genom breda investerarkontakter.
• Rådgivning vid ägarförändringar som till exempel partnerförändring.
• Värdering av bolag på marknadsmässiga grunder.
• Deal close - Stänga affären då säljaren själv funnit intressenter.

Vår verksamhet

Vårt fokus

Det absolut viktigaste för oss är att våra uppdragsgivare och intressenter blir nöjda.
För att genomföra ett förmedlingsuppdrag på bästa sätt lägger vi stor kraft vid att skapa en djup förståelse för uppdragsobjektet för att på bästa sätt kunna producera en omfattande objektbeskrivning med alla dess underlag. Detta för att intressenter snabbt ska få förståelse för verksamheten.

Därefter startar säljprocessen med ett aktivt sökande efter potentiella köpare. Vi brukar vara framgångsrika med att sammanföra uppdragsgivare och intressenter i lyckade överlåtelser. Grunden för detta är ett aktivt säljarbete, kontakter via vårt intressentregister samt med våra kontakter inom investerarsektorn.

Övrig information

A3 Företagsförmedling (Stockholm, Tranås, Örebro)

Vi som arbetar inom A3 Företagsförmedling är auktoriserade företagsmäklare med bred näringslivserfarenhet samt stor erfarenhet av företagstransaktioner. Engagemang, djup förståelse för uppdragen, samt ett säljinriktat genomförande är våra ledord.

En sida av Corporate Classifieds AB