Rikstäckande nischat byggföretag – expansivt, lönsamt och flyttbart

location Sverige, Gävleborg - Norrland

Din intresseanmälan har skickats

Bygg & entreprenad

Grundat

1970

Omsättning

90 Mkr

Anställda

10-30 st

Prisidé

50- Mkr

Resultat

Vinst

Flyttbart företag

Ja

Beskrivning av Rikstäckande nischat byggföretag – expansivt, lönsamt och flyttbart

En mycket väletablerad verksamhet med väldigt god lönsamhet är till salu.

Bolaget arbetar rikstäckande, har en stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet.

Verksamheten har de senaste tre åren omsatt ca 80 mkr i snitt med ett rörelseresultat över 10 mkr i snitt. Bolaget har sedan 2015 till och med 2018 vuxit med närmare 50% per år och flera större projekt i offertstadiet kan ge ett ännu större utfall under innevarande räkenskapsår.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom byggbranschen. Konkurrensen är begränsad och ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.

Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom affärssegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av stora bolag som löpande investerar i sina verksamheter.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med 15 års erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med synnerligen god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter.

Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte. Vänligen kontakta undertecknad.

Ekonomisk utveckling

Verksamheten har de senaste tre åren omsatt ca 80 mkr i snitt med ett rörelseresultat över 10 mkr i snitt. Bolaget har sedan 2015 till och med 2018 vuxit med närmare 50% per år och flera större projekt i offertstadiet kan ge ett ännu större utfall under innevarande räkenskapsår.

Övrigt

Bolaget arbetar rikstäckande och är inte knutet till någon specifik ort eller region, dvs bolaget är helt flyttbart.

Dan Dannberg

Karolex Business Transaction Team

    Fråga Mäklaren

      Dan Dannberg

      Karolex Business Transaction Team