• Företag till salu
  • Fastigheter till salu

Skapa annons

Inom denna kategori ryms alla typer av verksamheter till salu, som till exempel tillverkningsföretag, tjänsteföretag, hotell eller restauranger.

Fastigheter till salu

Inom denna kategori ryms fastigheter, mark och arrenden för uthyrning, som till exempel industrifastigheter, skogsmarker och jordbruksarrenden