Branscher

  • Handel
  • Tillverkning
  • Tjänsteföretag
  • Butik
  • Café
  • Frisörsalong
  • Hotell
  • Restaurang
  • Annan bransch

Företagsinformation

Old Brokers AB grundades årsskiftet 2015/2016 och representeras idag över hela Sverige med totalt 8 mäklare. Samtliga av våra mäklare finns registrerade hos Sveriges Företagsmäklares Riksförbund och jobbar alltid för att genomföra affärer professionellt, enligt skrivna föreskrifter och med så hög kvalité som möjligt.

Vilka vi är

Old Brokers är specialister på företagsförmedling, företagsvärderingar och företagsanalyser.
Företaget har ca 50 år samlad kunskap inom företagsförmedling, både inkråmsförsäljning samt bolagsförsäljning. Juridisk kompetens inom bolagsrätt, kommersiell rätt och avtalsrätt har vi på plats!

Vår verksamhet

Innan vi tar in ett objekt gör vi alltid en bedömning av objektet på plats med er. Denna besiktning omfattar nedanstående punkter och en sammanställning av erforderliga dokument såsom resultat, balans och bokslut sedan ett par år tillbaka. Dessa uppgifter används som ett av underlagen i vår oberoende värdering samt prospekt.
- Fotografering och eventuell videodokumentering av ditt objekt.
- Konkurrensanalys
- Marknadsförutsättningar
- Utvecklingsmöjligheter