Ekstam & Partners Företagsförmedling

Ekstam & Partners Företagsförmedling

Ekstam & Partners effektiviserar försäljning och köp av företag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster som skapar mervärden i samband med företagsöverlåtelser. Vår ambition är att underlätta och optimera affären för Dig som vill sälja, köpa eller värdera företag med en omsättning mellan 10 - 200 mkr.

Vi på Ekstam & Partners härstammar från företagsförmedlingsdelen i en av landets största banker. Tillsammans har vi över 120 års erfarenhet av företagsaffärer, och vi har genomfört affärer till ett värde på över 1.5 miljarder kronor. Kort sagt, vi har en gedigen erfarenhet. Vi finns representerade i hela Sverige. Tillsammans har vi ett brett och dynamiskt kontaktnät - både nationellt och internationellt.

Varmt välkommen att höra av Dig. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte under strikt sekretess.

En sida av Corporate Classifieds AB