Annons

Kontakta SFR

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund
Hertig Karlsgatan 5C
582 21 Linköping

E-post: info@foretagsmaklarforbundet.se
Webb: www.foretagsmaklarforbundet.se
Telefon: 08-650 63 60

Professionalism, kunskap och erfarenhet

Sveriges Företagsmäklares Riksförbunds ”SFR” har som mål att främja branschens utveckling och höja företagsmäklarnas kunskapsnivå. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

Att bestämma sig för att köpa eller sälja ett företag kan vara ett av livets viktigare beslut. När man genomför en sådan affärsprocess är det en fördel att planera i god tid och ta hjälp av en företagsmäklare med bred erfarenhet av affärsöverlåtelser. Affärsprocessen är komplex och kan ta längre tid än man först tror. En seriös företagsmäklare hjälper till genom hela processen från företagsanalys och värdering till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal .

En företagsmäklare gör en marknadsanpassad värdering av företaget inför försäljning eller generationsskifte och kan också fungera som rådgivare både före och under överlåtelseprocessen. Oavsett hur en företagsmäklare hjälper till i processen, ställs det alltid stora krav på kunskap, erfarenhet och etik. Företagsmäklarens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att varje genomförd företagsaffär blir en sund och bra uppgörelse för alla parter.

SFR – en kvalitetsstämpel

För att bli medlem i SFR krävs det att man har företagsförmedling som huvudsysselsättning, varit verksam under minst ett år och har erforderlig kompetens för yrkesutövningen. Man ska ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt och inneha ansvarsförsäkring på minst 5 mkr.

För att stärka yrkets status ytterligare har SFR infört en auktorisation och målet är att alla medlemmar ska bli auktoriserade.

En SFR auktoriserad företagsmäklare har:

  • ekonomisk grundutbildning på högskolenivå
  • genomgått minst tre av förbundets specialistutbildningar
  • varit verksam med företagsförmedling som huvudsysselsättning i minst tre år och genomfört ett flertal företagsöverlåtelser på ett välrenommerat sätt

På vår hemsida hittar du en förteckning över de företagsmäklare som är medlemmar i SFR och som hittills har auktoriserats av förbundet. Läs mer om Sveriges Företagsmäklares Riksförbunds, SFR, på vår hemsida www.foretagsmaklarforbundet.se

En sida av Corporate Classifieds AB