Annons

Väx med Franchising

Visste du att såväl Hemglass som Anticimex drivs med hjälp av franchising? Totalt omsätter franchisebranschen i Sverige 230 miljarder kronor, och är mycket mer än bara McDonalds och Seven Eleven. I Sverige finns idag över 700 kedjor som drivs som franchise.

– I stort sett alla branscher lämpar sig för franchising, inte bara snabbmat. Det handlar ju om att kopiera ett framgångsrecept, oavsett vilken bransch du verkar i, berättar Anders Svensson, f.d. vd på Svensk Franchise, numera konsult på Franchisegroup.

Han säger att det framför allt finns tre fördelar med att växa genom franchising: ekonomi, tid och kvalitet.

  1. Dela investeringskostnaden. Genom franchising minskar du behovet av eget kapital, eftersom franchisetagaren själv står för delar av etableringskostnaderna.
  2. Expandera snabbare. När det inte är du som måste hantera varje nyetablering från början till slut, går expansionen snabbare.
  3. Högre kvalitet. Med en entreprenör bakom rodret i var och en av dina enheter, som själv äger sin enhet, blir kvaliteten och engagemanget högre.

Franchising går ut på att man tar ett koncept som visat sig framgångsrikt, och helt enkelt gör om det någon annanstans. Eller rättare sagt, låter någon annan göra om det. Men det är viktigt att du verkligen gör en så bra kopia som möjligt.

– Det är som att baka enligt ett recept. Om jag vill baka en äppelpaj som jag en gång har smakat, så vill jag ju ha exakt samma ingredienser, i exakt samma mängd. En lyckad franchising handlar därför till stor del om att lyckas definiera varför du har blivit framgångsrik, annars vet du ju inte vad du ska kopiera.

Detta framgångsrecept ska sedan skrivas ner i en handbok, en manual som alla franchisetagare ska följa. Två McDonalds-restauranger är ju inte bara nästan likadana, utan känns ofta som exakt samma restaurang.

Men alla som funderar på att växa genom franchising måste först ställa sig en rad viktiga frågor. Den första är om receptet går att kopiera.

– För många mindre företag är du som ägare en oerhört viktig ingrediens. Men du kommer inte att vara ägare till alla nystartade enheter. Så du måste fråga dig om konceptet kan fungera även med någon annan bakom ratten i den dagliga driften. Läget är en annan sådan faktor, kan din affärsidé fungera på en annan ort eller i en annan stadsdel?

Det är också väldigt viktigt att du är säker på att du hittat dina framgångsfaktorer innan du börjar tänka på franchising.

– Man kan likna det vid att göra tio kopior på ett dokument med en massa stavfel i. Då kommer det att blir fel även på kopiorna. Så se till att originalet är perfekt innan du låter franchisetagarna kopiera din affärsmodell.

När du är klar med dessa punkter är det dags att hitta franchisetagarna, och det är inte alltid det lättaste. Det måste vara någon som kommer att vara såväl framgångsrik som en bra ambassadör för ditt varumärke. Men glöm inte att franchisetagarens ansvar är att äga och driva sin enhet, resten ska du stå för.

– Det är hela vitsen med franchising. Produktutveckling, marknadsföring och upphandling av inköp är oftast ditt ansvar. På så sätt får ni stordriftsfördelar och ser till att varumärket utvecklas, samtidigt som varje franchisetagare kan fokusera på att göra sin enhet så framgångsrik som möjligt.

Det sista steget är att bestämma hur avtalet ska se ut mellan dig och franchisetagaren. Det vanliga är att franchisetagaren först får köpa rätten till varumärket, sedan stå för stora delar av uppstartskostnaderna. Utöver det ska en årlig avgift utgå, beroende på omsättningen eller resultat. Men några exakta siffror är svåra att ange, i stället handlar det om att kalkylen ska fungera för båda parter.

– Franchisetagaren måste få in så mycket att det är värt att driva enheten, och du måste få in så mycket att det är värt för dig att driva kedjan framåt. Det är en viktig balansgång, där båda måste vara nöjda för att du ska kunna bli det.

Steg för steg till en lyckad franchising

  1. Definiera varför du är framgångsrik. Och svaret ska inte vara ”för att du själv jobbar där”. Modellen måste gå att kopiera, och stå på egna ben utan dig.
  2. Gör en manual. En detaljerad handbok över hur varje enhet ska drivas är ett måste för en lyckad franchising. Kom ihåg, utåt sett ska det se ut som samma företag.
  3. Gör en kalkyl. Vad ska det kosta att köpa in sig, och hur ska ni dela upp intäkterna? Kalkylen måste fungera för alla parter.
  4. Hitta duktiga franchisetagare. Entreprenörer som är drivna, och som kommer att vara bra ambassadörer för ditt företag.
  5. Var öppen och transparent mot franchisetagarna. Du måste våga stå för hur mycket du tjänar, och de måste vara ok med det. Annars blir det lätt osämja.
  6. Fortsätt utveckla företaget. Din roll som franchisegivare är nu att utveckla konceptet, utbilda de olika enheterna, säkerställa att det fungerar och att återföra erfarenheterna in i företaget.

Anders Svensson
f.d. VD på Svensk Franchise
Numera konsult på Franchisegroup

En sida av Corporate Classifieds AB