Hur reglerar vi vårt samarbete på bästa sätt? (partners i samma firma)

Print

 

Det bästa man kan göra när man är eller ska bli partners är att skriftligt komma överens om vad som ska gälla framöver i ett kompanjonsavtal (även kallat aktieägaravtal). Genom att skriva ett kompanjonsavtal kan många framtida konflikter undvikas.

Kompanjonsavtalet kan handla om många viktiga frågor, t ex

Vilken arbetsinsats som förväntas av aktieägarna

  • Hur en värdering ska gå till om någon ska köpas ut av den andre
  • Undvika att det kommer in oönskade ägare i bolaget
  • Vad som ska gälla vid en kompanjons dödsfall

Kompanjonsavtalet kan innehålla bestämmelser som inte kan tas in i en bolagsordning. Det är t ex vanligt att man kommer överens om vad som ska hända om någon av parterna bryter mot avtalet.

Använd Bolagsplatsens partnersida och erhåll förmåner som exempelvis 10% rabatt på Avtal24:s tjänster.

 

Registrera dig här!

 

Du är även välkommen att ringa mig och mina kollegor på telefon 0771-24 00 24.

louise_dufwa

Louise Dufwa, affärsjurist på avtal24