Freement Capital AB

Freement Capital AB, C/O Fortner AB, Södra Förstadsgatan 22, 21143 Malmö
Telefon: Visa nummer

Freement rådger ägarledda små- och medelstora företag vid ägarförändringar, överlåtelser, värderingar och utvecklingsfrågor.

Vilka vi är

Grundare och ägare Philip Sevelius har mångårig erfarenhet som transaktionsledare med specialisering inom den svenska apoteksmarknaden, med ett brett nätverk och unik förståelse för de speciella krav och förutsättningar som gäller på denna marknad.

Vår verksamhet

Vi arbetar vanligtvis som rådgivare och projektledare genom hela försäljningsprocessen från värdering och förberedelsearbete till avslut, men hjälper även gärna till med enskilda delar av processen exempelvis oberoende värdering, bolagisering, viss legal input.

Apoteksmarknaden
Genom att vara en specialiserad rådgivare inom apoteksmarknaden kan vi erbjuda ett djup i vårt engagemang och vår kunskap som vi är unika om på den svenska marknaden.
Freement samarbetar även med de bästa och mest erfarna rådgivarna inom sitt specifika marknadssegment för att kunna erbjuda våra kunder den bästa lösningen för varje enskilt uppdrag.

Delad affärsrisk – garanterat nöjd
På Freement ser vi oss som partners i varje enskilt uppdrag och delar därför vanligtvis affärsrisken med våra kunder genom att vi fakturerar majoriteten av vårt arvode i samband med genomförande av transaktionen och uppdragets avslutande.

Övrig information

Som en nischad rådgivare så kan vi ge bästa rådgivningen till våra kunder inom de områden där vi är aktiva - hör gärna av dig idag så ser vi vad vi kan hjälpa dig med.

En sida av Corporate Classifieds AB