Annons

Anecta Stockholm

Anecta Stockholm, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd
Telefon: Visa nummer

Anecta Translink är rådgivare inom företagstransaktioner, Mergers & Acquisitions. Vi jobbar huvudsakligen med försäljning och förvärv av nordiska bolag med omsättning 20 till 500 MSEK. Vår framgång inom segmentet bygger på att vi har en bakgrund inom industrin. De flesta av våra rådgivare har erfarenhet från exekutiva poster inom näringslivet. Det ger oss ett stort kontaktnät och gedigen kunskap om de marknader där vi verkar. Idag tillhör vi de mest meriterade inom vår bransch.

Våra kunder består i huvudsak av två grupper. Primärt arbetar vi med privatägda verksamheter och entreprenörer som vill sälja eller förvärva bolag. Men vi samarbetar också med private equitybolag och börskoncerner. Dem hjälper vi att söka upp och matcha förvärvsobjekt, eller omvänt, att hitta lämpliga köpare till verksamheter som ska avyttras. Vi kan ofta öppna dörrar på industriell nivå som, för andra aktörer, kan vara svåra att forcera.

En sida av Corporate Classifieds AB