Lönsamt entreprenadbolag specialiserat på försäkringsskador - Gävleborg

location Gävleborg

Din intresseanmälan har skickats

Bygg & entreprenad

Omsättning

20-50 Mkr

Anställda

10-30 st

Prisidé

10-20 Mkr

Resultat

Vinst

Generationskiftesföretag

Ja

Area

2330 m2

Kontor

2330 m2

Förråd

680 m2

Verkstad

870 m2

Övrig

590 m2

Beskrivning av Lönsamt entreprenadbolag specialiserat på försäkringsskador - Gävleborg

Lönsamt entreprenadbolag specialiserat på försäkringsskador

Bolaget har en mycket stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten har de senaste tre åren omsatt drygt 20 mkr i snitt med ett rörelseresultat om drygt 1,5 mkr i snitt. Innevarande år pekar mot såväl högre omsättning som lönsamhet.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom områden bygg och anläggning. Bolaget har avtal med merparten av de stora försäkringsbolagen och konkurrensen i det geografiska området är begränsad.
Ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.

Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom affärssegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av försäkringsbolag, andra större bolag, kommunala bolag samt en viss del till privatmarknaden.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med lång erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

Bolaget har egna fastigheter vilka företrädesvis överlåts till i samband med förvärv av verksamheten.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. För att bibehålla bolagets goda momentum så kommer en professionell överlämnandeprocess att genomföras i samband med att en ny ägare tillträder.

Bolaget säljs pga generationsskifte och samtliga aktier överlåtes. Alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.
Sekretessförbindelsen ligger som en bilaga till denna annons, se "Dokumnet".

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte, vänligen kontakta huvudansvarig företagsmäklare, Dan Dannberg.

Huvudansvarig företagsmäklare
Dan Dannberg

Assisterande företagsmäklare
Thomas Norberg

Ansvarig för fastighetsförsäljning
Frida Gustafsson

Tillgångar

Bolaget har egna fastigheter som delvis används för den egna verksamheten, dels hyrs ut.

Ekonomisk utveckling

Bolaget har ett rörelseresultat kring 10% av omsättningen. Man har de senaste åren etablerat goda relationer med kunder som ger en mer lönsam produkt- och tjänstemix.

Övrigt

Ett mycket välskött företag som är starkt etablerade inom sin nisch. Expansion av verksamheten inom ett större geografiskt område är påbörjad.

Dan Dannberg

Länia Gävleborg

Telefon: Visa nummer

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Dan Dannberg

  Fråga Mäklaren

   Dan Dannberg

   Länia Gävleborg

   Telefon: Visa nummer