Hemtjänstbolag i Stockholm

location Sverige

Din intresseanmälan har skickats

Vård & omsorgTjänsteföretag

Grundat

2018

Omsättning

23 Mkr

Anställda

50 st

Resultat

Vinst

Beskrivning av Hemtjänstbolag i Stockholm

Bolaget grundades år 2018 och bolaget har fått tillstånd ifrån IVO att bedriva verksamhet inom hemtjänst enligt SoL. Godkännandet gäller även för insatser såsom boendestöd, ledsagning och avlösarservice, som också är en form av hemtjänst insatser. Bolaget har avtal med 5 kommuner

Goda värderingar genomsyrar hela bolaget och ledorden i det dagliga arbetet lyder enligt följande "Respekt, Självbestämmande och Gott Bemötande" vilket också går att följa ända ner i bolagets DNA. Personalen består av kompetenta medarbetare som innehar specialkompetens inom bl.a. stroke, hjärnskador, utvecklingsstörning, demenssjukdom samt vård i livets slutskede. Medarbetarna på Bolaget är eniga om att erbjuda excellent service i form av vård och omsorg för att bemöta kundernas förväntan. Att vara lyhörda och flexibla för de önskemål som funnits har varit nyckeln till hel-nöjda kunder, ett perfekt sätt att skapa en mer personlig upplevelse för alla inblandade

Bolaget har gått från 30 kunder under första kvartalet år 2021 till 119 kunder under förstakvartalet år 2022, vilket beror på att bolaget tecknat nya avtal med flera nya kommuner. Bolaget har på kort tid etablerat sig på marknaden och har även upparbetade goda relationer till kunder och anhöriga men även kommuner.
Bolagets organisation bedöms vara mycket tilltaget vilket resulterar till att samtliga av de anställa vill fortsätta sin anställning, även med en ny ägare. Med sin nuvarande kapacitet har bolaget potential till att öka kundstocken till 250 stycken under år 2023. Bolagets målsättning har redan från början varit höga och man vill arbeta löpande med att skala upp verksamheten. Detta gör bolagsledningen bland annat genom att anställa kompetent personal vilket ska resultera till mer tillgänglighet och fler nya avtal. För den nya ägaren finns det stora möjligheter att fortsätta på det som på börjats samt arbeta vidare med att bearbeta befintliga och nya avtal med kommuner.

Överlåtelsen sker i form av aktieförsäljning av 100 % av aktierna i Bolaget
Indikativt bud mottages för 100% av aktierna
Nuvarande ägarna bistår självklart för att möjliggöra en bra och smidig överlämning för att underlätta på bästa sätt för nya ägarna

Ekonomisk utveckling

Bolaget har tidigare år haft en omsättning på 5.3 milj kr. Nuvarande år beräknas omsättningen till minst 20 milj kr.

Övrigt

För att ta del av prospekt och ekonomiska handlingar, vänligen kontakta oss

RS

Robel Samuels

Din Företagsmäklare

Telefon: Visa nummer

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  RS

  Robel Samuels

  Fråga Mäklaren

   RS

   Robel Samuels

   Din Företagsmäklare

   Telefon: Visa nummer