Fastighetsbolag – Östra Götaland

location Linköping - Östergötland

Din intresseanmälan har skickats

UthyrningsverksamhetTjänsteföretag

Grundat

2011

Omsättning

0-2 Mkr

Anställda

2-10 st

Prisidé

10-20 Mkr

Resultat

Vinst

Flyttbart företag

Ja

Beskrivning av Fastighetsbolag – Östra Götaland

19 enfamiljsbostäder - en mix av unika fastigheter

Ägaren till fastighetsbolaget har målmedvetet och systematiskt lagt grunden för ett välmående företag med en unik blandning av fristående villor på intressanta orter i Östra Götalandsregionen.

Fastigheterna hyrs ut exklusive omkostnader (Kallhyra) som värme el mm vilket ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Respektive hyreskontrakts löper tills vidare med en uppsägning motsvarande 2–3 månader. Notera att många hyresgäster bott flera år i sina fastigheter och är helt ”självgående” där de vårdar och underhåller sina respektive boenden. Under de senaste 12 månaderna var uthyrningsgraden i stort sett 100 % då 18 av 19 fastigheter var uthyrda.

Från och med 1/1 2021 är samtliga fastigheter uthyrda med en årlig hyresintäkt på drygt 1,5 MSEK. Det finns en stor potential i att utveckla bolaget vidare varför man välkomnar en ny ägare till företaget i syfte att säkerställa verksamhetens fortlevnad och utveckling.

Verksamheten säljs och överlåts som AB

Roger Eriksson

Exitpartner Östergötland

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Roger Eriksson

  Liknande Företag till Salu

  Fråga Mäklaren

   Roger Eriksson

   Exitpartner Östergötland