Nå sekretessförsäljningar via vårt köparregister! Nu över 10 000 medlemmar - Du är väl med? Gå med
Annons

Företag till salu

Eco International AB (organisk sanering)

 • Tillverkning
 • Plats: Stockholm
 • Grundat: 2017
 • Omsättning: 0-2 Mkr
 • Anställda: 2-10 st
 • Priside: 50- Mkr
 • Resultat: Vinst
 • Flyttbart företag: Ja

Beskrivning av Eco International AB (organisk sanering)

Beskrivning av Eco International AB (ekologisk och hållbar
spillhantering på land och på vatten)
Eco International AB är ett svenskt utvecklingsföretag, grundat 2017. Företagets affärsidé är att
utveckla och färdigställa hållbara och miljövänliga produkter inom området miljösanering samt att,
efter genomförd POC, sälja rättigheterna till produkterna alt. bolaget till en industriell partner för
lansering på världsmarknaden.
Företaget äger rättigheterna till de nyutvecklade och miljövänliga absorbenterna Eco Land och
Eco Sea. Registrerat varumärke EU klass 1, 2019-05-04 samt svensk patentansökan 2020-06-
04.
Företaget har etablerat en säljkanal inom MENA-länderna som är certifierad leverantör till bland
andra ARAMCO. Säljkanalen har varit delaktig i fälttester av båda produkterna i samarbete med
lokala slutkunder på sjukhus, hamnar, rederier och flygplatser och första volymordern, ca 5
miljoner kr, är nu säkrad.
Företaget avser därmed, i enlighet med sin affärsidé, att sälja rättigheterna/bolaget till industriell
partner för att trygga tillväxt och leveranser till världsmarknaden.
Världsmarknaden är mycket stor för denna typ av förbrukningsvara, den beräknas, av oberoende
källor i befintligt prospekt, till 22 – 25 Miljarder USD/år.
Eco Land och Eco Sea är 100 % ekologiska och biologiskt nedbrytbara absorbenter, helt utan
innehåll av kemikalier och plaster. Produkterna tillverkas av biologiskt material som finns i riklig
tillgång över hela världen. Produkterna är billiga att producera vilket möjliggör mycket goda
marginaler från fabrik via distributör/återförsäljare till slutkund. Vid alternativ affärsmodell med
direktförsäljning från fabrik till utvalda slutkunder blir marginalen extremt förmånlig.
Alla typer av spill/utsläpp kan hanteras med Eco land och Eco Sea på ett kostnadseffektivt och
miljömässigt sätt, vida överlägset kända konkurrenter. Detta är produkter som ersätter idag
förekommande miljöskadliga kemikalier för spillhantering i ett slag, helt i linje med gällande och, i
en nära framtid, kommande miljölagstiftningar runt om i världen.
Spill på land som olja, fett, bensin/diesel, mat, blod, urin etc förekommer överallt inom alla typer
av verksamheter som tillverkningsindustri, bilverkstäder, bensinstationer, restauranger,
sjukhus/vårdhem, flygplatser. oljeraffinaderier m fl, och saneras av Eco Land och lämnar en ren,
luktfri och torr yta. På minuter. Eco Land kan lagras lokalt vid respektive verksamhet med
hållbarhet upp till 7 år.
Eco Sea flyter på vatten och inkapslar samtliga typer av petroliumprodukter, avföring mm och
behåller sin flytförmåga, utan att läcka, i dagar, veckor, månader och år, till sanering kan
påbörjas. Eco Sea är helt unik i sitt slag och möjliggör med sin flyt- och inkapslingsförmåga en
mera flexibel och kostnadseffektiv beredskapsorganisation för hantering av spill vid hamnar, sjöar
och hav. Eco Sea kan också lagras på båtar och skepp i upp till 7 år för användning vid akuta
spill.
Medsänder ett informationsblad. Vi har ett större prospekt som förklarar och visar mer av dessa
produkter i detalj. I erbjudandet finns med en mindre tillverkningsenhet som lätt kan flyttas
geografiskt. Utbildad personal avseende produktion är också tillgängligt.
För seriösa intressenter sänder vi varuprover. Vi kan också utföra demonstrationer av
produkterna och då finns även tillfälle att träffa uppfinnarna och huvudägaren.
Mer info hur produkterna verkar finns på
www.youtube.com/channel/UCzU5o8IgZjMsBFHnvh7fYxg
Nu hanteras all information av Nordisk Företagsförmedling www.nordiskforetagsformedling.se
Ansvarig företagsmäklare/företagsekonom Stefan Johansson +46 725 557 689. Uppskattad
köpeskilling, inklusive tillverkningsenhet, är 55 miljoner SEK + royalty.
TILLGÅNGAR
Registrerat varumärke EU Klass 1 2019-05-04
Patentansökan 2020-06-04
Distributörsavtal , MENA länderna, 2020-09-16
Fabrik/tillverkningsenhet
EKONOMISK UTVECKLING
Världsmarknaden är mycket stor, 22 -25 miljarder US dollar årligen

Tillgångar

Registrerat varumärke EU Klass 1 2019-05-04
Patentansökan 2020-06-04
Fabrik/tillverkningsenhet
Distributörsavtal, MENA länderna, 2020-09-16

Ekonomisk utveckling

Marknaden är enorm 22 -25 miljarder US dollar årligen

Övrigt

Första volymordern, cirka 5 miljoner kr, är nu säkrad

 • Telefon: Visa nummer
 • Mobil: Visa nummer

  Intresseanmälan

  Din intresseanmälan har skickats

  Säljaren har blivit meddelad om ditt intresse och återkommer till dig inom kort.

  Direktlänk: https://www.bolagsplatsen.se/a/76742

  En sida av Corporate Classifieds AB