Hitta rätt företagsförmedlare i Helsingborg Business Region

Tänk på att det är viktigt att ta hjälp av en rådgivare när du ska köpa eller sälja ett företag.

En företagsöverlåtelseprocess tar tid och kräver ingående analyser från ett flertal perspektiv. Allt från försäljningsstrategier till kontraktsskrivning är lika viktiga moment för att ett bra avslut skall kunna genomföras för samtliga parter.

Detta kan du få hjälp med

Helsingborg Business Regions partner Bolagsplatsen.se samarbetar idag med merparten av Sveriges företagsmäklare. Våra anslutna rådgivare kan t ex hjälpa dig med tjänster såsom värdering av företag, företagsöverlåtelsen, generationsskifte och hjälp vid köp av företag.

Har du frågor eller behöver du hjälp med något annat som berör denna process så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Sök företagsmäklare