3:12 slopas- En vinst för småföretagare.


moneyNYHETER- Det blev ett riktigt glädjebesked för Sveriges småföretagare på lördagen. Regeringen har bestämt sig för att slopa de ändringar som lagts fram förslag på kring de omtalade 3:12-reglerna. Förslaget skulle inneburit förhöjd utdelningsskatt från 20 till 25 procent och taket för skatteförmåenlig utdelning skulle sänkas. Det skulle varit en ekonomisk smäll för småföretagare.

Läs Anders Anderssons kommentar om beskedet här

En sida av Corporate Classifieds AB